Specialisatie Kunst

Engelse teksten over kunst
Tekst die inspeelt op de belevingswereld of denkbeelden van diverse culturen.
Schrijven over kunst en cultuurhistorie is een vak apart. Tekst die sterk verbonden is met beeld of ruimtelijke waarneming kan in het Engels een andere benaderingswijze, beeldtaal en grammatica vragen.

Sprekende teksten voor:

 • tentoonstellingen
 • lezingen
 • rondleidingen en scripts
 • onderzoekspublicaties
 • conferenties
 • persberichten
 • kunstenaarsteksten

Cultuurhistorische teksten
U wilt de waarde van het verleden goed overbrengen en professionele tekst dat tot de vakman of bezoeker spreekt.

Vertalingen en redactie van:

 • restauratie-/erfgoedplannen
 • bouw- en omgevingsvergunningen
 • haalbaarheidsstudies
 • bezoekersinformatie
 • scripties en wetenschappelijke artikelen
 • fondsaanvragen
 • tekst voor publicatie of websites

Tarieven
Voor vertalingen in dit specialistische vakgebied wordt tussen 19 en 22 eurocent per woord gerekend. Engelstalige redactie wordt met € 62 per uur berekend. Door een proefstuk te lezen wordt een inschatting gemaakt van de uren. Ik voer redactie over zowel taalkwesties (spelling, grammatica) als inhoud (consistentie in beweringen, opbouw, klopt het wat u zegt?), tenzij u aangeeft alleen eenvoudige redactie te willen.

Algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing.

Contact: info@wordsontherun.nl