Specialisatie Architectuur

Specialistische vertalingen voor architectuur & ruimtelijke ordening
U zoekt een taalprofessional die:

 • verstand heeft van architectuur en stedenbouw?
 • de taal van ontwerpen en bouwprocessen begrijpt?
 • vakinhoud kan vertalen voor een specifieke markt?
 • een prijsvraag, ontwerpstudie of ontwikkelingsproject taalkundig én op inhoudelijke consistentie kan checken?
 • vakinhoudelijke ervaring heeft in het werken met architecten en stedenbouwkundigen en binnen ambtelijke RO procedures?

Het omschrijven van bouw- en ontwikkelingsprojecten vraagt kennis van beeldtaal en stedenbouwkundige zaken. Mijn streven is om altijd zo dicht mogelijk bij de brontekst te blijven, waar veel werk en zorgvuldigheid in zit, maar letterlijk vertalen komt de tekst niet ten goede. Ik bouw teksten en maak taalkeuzes die de boodschap krachtig, treffend en overtuigend maken in het Engels.

 • bureauprofielen
 • prijsvraaginzendingen
 • bouw- en omgevingsvergunningen
 • ontwikkelingsplannen
 • restauratie-/erfgoedplannen
 • haalbaarheidsstudies
 • welstandspresentaties
 • aanbestedingen en opdrachten
 • websites en correspondentie
 • publicatie van onderzoekresultaten
 • lezingen

Tarief
Voor vertalingen in dit specialistisch vakgebied wordt tussen 19 en 22 eurocent per woord gerekend. Engelstalige redactie wordt met € 62 per uur berekend. Door een proefstuk te lezen wordt een inschatting gemaakt van de uren. Ik voer redactie over zowel taalkwesties (spelling, grammatica) als de inhoud (consistentie in beweringen, opbouw, klopt het wat u zegt?), tenzij u aangeeft alleen eenvoudige redactie te willen.

Algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing.

Contact: info@wordsontherun.nl